Trang chủ Lớp 12 Vật lý lớp 12 Nâng cao Câu 2 trang 305 SGK Lý 12 Nâng cao, Trái Đất chuyển...

Câu 2 trang 305 SGK Lý 12 Nâng cao, Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng...

Bài 59. Mặt trời. Hệ mặt trời – Câu 2 trang 305 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng

Bài 2. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng

A. 15. 105 km.

Quảng cáo
Đang tải...

B. 15. 107 km.

C. 15. 108 km.

D. 15. 109 km.

Giải

Chọn đáp án B. 15. 107 km.