Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 59 Toán 6 SGK cánh diều: Gọi ρ là...

Bài 2 trang 59 Toán 6 SGK cánh diều: Gọi ρ là tập hợp các số nguyên tố. Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho...

Giải bài 2 trang 59 Toán 6 tập 1 Sách cánh diều. Bài tập cuối chương 1 Số tự nhiên

Câu hỏi: Gọi ρ là tập hợp các số nguyên tố. Chọn kí hiệu “”; “” thích hợp cho”

a) 2 ? ρ

b) 47 ? ρ

c) a ? ρ với a = 3 . 5 . 7 . 9 + 20;

d) b ? ρ với b = 5 . 7 . 11 + 13 . 17.

Giải: 

Quảng cáo

a) 2  ρ

b) 47  ρ

c) a = 965

=> a  ρ

d) b = 606

=> b  ρ