Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 trang 69 Toán 6 SGK Cánh diều: Chọn kí hiệu...

Bài 2 trang 69 Toán 6 SGK Cánh diều: Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?...

Giải bài 2 trang 69 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Câu hỏi: Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ?

a) -3 ? Z

b) 0 ? Z

c) 4 ? Z

d) -2 ? N

Quảng cáo

Giải:

a) -3  Z

b) 0  Z

c) 4   Z

d) -2  N