Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 2 Trang 8 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1: Cho...

Bài 2 Trang 8 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1: Cho tập hợp A = {11; 13; 17; 19}. Chọn kí hiệu “∈” “∉” thích hợp vào chỗ chấm...

Giải bài 2 trang 8 Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 1: Tập hợp

Câu hỏi: Cho tập hợp A = {11; 13; 17; 19}. Chọn kí hiệu ““,”” thích hợp vào chỗ chấm:

a) 11 ………. A                                b) 12 ……….. A

c) 14 ………. A                                d) 19 ……….. A

Quảng cáo

Giải: 

a) 11  A                                b) 12  A

c) 14  A                            d) 19   A