Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Bài 6 trang 29 Toán 6 tập 1 cánh diều: Trên 1cm²...

Bài 6 trang 29 Toán 6 tập 1 cánh diều: Trên 1cm² mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí...

Giải bài 6 trang 29 SGK Toán 6 tập 1 Sách cánh Diều – Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu hỏi: Trên 1cm² mặt lá có khoảng 30 000 lỗ khí.

Nguồn: Sinh học 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010)

Tính tổng số lỗ khí trên hai chiếc lá có diện tích lần lượt 7cm² và 15cm².

Giải:

Quảng cáo

Tổng số lỗ khí trên chiếc lá có diện tích 7 cm² là :

7 . 30 000 = 210 000 (lỗ khí)

Tổng số lỗ khí trên chiếc lá có diện tích 15 cm² là:

15 . 30 000 = 450 000 (lỗ khí)