Trang chủ Lớp 6 Toán 6 sách Cánh Diều Chọn kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp cho

Chọn kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp cho...

Giải câu hỏi 1 trang 64 Toán lớp 6 tập 1 sách cánh Diều – Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Câu hỏi: Chọn kí hiệu “∈” hoặc “∉” thích hợp cho ?

a) -16 ? Z

b) -20 ? N

Quảng cáo

Giải: 

a) – 6  Z

b) – 10  N