Trang chủ Lớp 7 Lịch sử và Địa lí 7 sách Kết nối tri thức Quan sát hình 2, em hãy cho biết lãnh chúa phong kiến...

Quan sát hình 2, em hãy cho biết lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?...

Trả lời câu hỏi 1 trang 10 Lịch Sử và Địa Lí lớp 7 sách Kết nối tri thức và cuộc sống – Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu

Câu hỏi:

Quan sát hình 2, em hãy cho biết lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?

Trả lời:

Quảng cáo

– Thông qua hình hình 2 SGK trang 10, em thấy:

+ Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ 2 tầng lớp là: Qúy tộc thị tộc Giéc-man và Qúy tộc La Mã quy thuận chính quyền mới.

+ Nông nô được hình thành từ 2 tầng lớp là: Nô lệ được giải phóng và nông dân tự do bị mất ruộng đất.