Trang chủ Lớp 7 SBT GDCD lớp 7 Em có đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Dũng...

Em có đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Dũng không? Vì sao ? Em đồng tình với suy nghĩ và việc làm của...

Em đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Dũng. Trong giờ kiểm tra, Dũng đã không làm được bài toán khó.. Em có đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Dũng không? Vì sao ? – Bài 2: Trung thực

Em có đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Dũng không? Vì sao ?

Em đồng tình với suy nghĩ và việc làm của Dũng. Trong giờ kiểm tra, Dũng đã không làm được bài toán khó. Bạn đã suy nghĩ rất kỹ, không tìm ra được phương pháp giải. Nhi thấy vậy đã cho Dũng nhìn bài. Dũng đã rất trung thực trong học tập. Dù biết còn 10 phút nữa là hết giờ nhưng cũng không chép bài của Nhi. Dũng đã mạnh dạn nhận lỗi, đã không dấu dốt và tự hứa lần sau sẽ làm bài được. Việc làm của Dũng rất đáng tự hòa, các bạn học sinh khác cần noi gương theo.