Trang chủ Lớp 7 SBT Lịch sử lớp 7 Bài tập 6 trang 51 SBT Lịch Sử 7: Tháp Phổ Minh...

Bài tập 6 trang 51 SBT Lịch Sử 7: Tháp Phổ Minh ở Thành phố Nam Đinh, tỉnh Nam Định, Tháp Bình...

Tháp Phổ Minh ở Thành phố Nam Đinh, tỉnh Nam Định, Tháp Bình Sơn thuộc Vĩnh Phúc.. Bài tập 6 trang 51 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 – Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bài tập 6. Hãy điền vào ô bên phải tên địa phương có các công trình kiến trúc mới hoặc được tu sửa dưới thời Trần ghi ở ô bên trái.

Công trình kiến trúc

Địa phương

Tháp Phổ Minh

Thành Tây Đô

Cung Thái thượng hoàng

Tháp Bình Sơn

Chùa Phổ Minh

Trả lời 
 

Công trình kiến trúc

Địa phương

Tháp Phổ Minh

Quảng cáo

 Thành phố Nam Đinh, tỉnh Nam Định

Thành Tây Đô

 Tỉnh Thanh Hóa

Cung Thái thượng hoàng

 Tức Mặc, Nam Định

Tháp Bình Sơn

 Vĩnh Phúc

Chùa Phổ Minh

  Thành phố Nam Đinh, tỉnh Nam Định