Trang chủ Lớp 7 Tiếng Anh lớp 7 Global Success Project trang 91 Tiếng Anh 7 Global success – Unit 8 Films

Project trang 91 Tiếng Anh 7 Global success – Unit 8 Films...

Hướng dẫn làm bài tập trang 91 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức: Project Unit 8 Films (Global success)

Project

YOUR FAVOURITE FILM

 Work in groups. 

(Làm việc theo nhóm.)

1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including:

(Chọn một trong những bộ phim yêu thích của bạn và thiết kế áp phích cho bộ phim đó, bao gồm các thông tin sau:)

– name of the film (tên phim)

– type of film (thể loại phim)

– its director and main actors / actresses (đạo diễn và các nam diễn viên / nữ diễn viên chính)

– a short summary (tóm tắt ngắn nội dung phim)

– your overall opinion about the film (ý kiến chung của bạn về bộ phim)

– the showtime and cinema (thời gian chiếu và chiếu tại rạp chiếu phim nào)

– pictures or photos to illustrate the film (hình ảnh hoặc ảnh chụp để minh họa cho bộ phim)

2. Organise them into an exhibition.

(Tổ chức thành một buổi triển lãm.)

3. Vote for the best poster.

(Bình chọn cho áp phích tốt nhất.)

Quảng cáo

Name of film (Tên phim)

Annabelle

Type of film (Thể loại)

Horror film

Director (Đạo diễn)

John R. Leonetti

Main actors / actresses (Diễn viên chính)

A doll was called Annebelle

(Một con búp bê tên là Annabelle)

A short summary (Tóm tắt)

A husband and a wife have been happily married and expecting a child. Mia (the wife) has to stay at home until the baby is born. Then, one night, when her husband came home from work, he brought home a present for his wife, which is a doll named Annabelle. Little do they know, the doll has been haunted and is now a sinister presence lurking around their home.

(Một người chồng và một người vợ đã kết hôn hạnh phúc và mong đợi một đứa con. Mia (người vợ) phải ở nhà cho đến khi đứa trẻ được sinh ra. Sau đó, vào một đêm, khi chồng cô đi làm về, anh mang về nhà một món quà cho vợ, đó là một con búp bê tên là Annabelle. Họ ít biết rằng, con búp bê đã bị ám và bây giờ là một sự hiện diện nham hiểm ẩn nấp xung quanh nhà của họ.)

Overall opinion (Ý kiến chúng)

Interesting and scared

(Thú vị và đáng sợ)