Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 8: ☐ Một...

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 8: ☐ Một nước nhiệt đới gió mùa ẩm....

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 8. ☐ Một quốc gia ven biển. Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam là:

☐ Một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.

☐ Xứ sở của cảnh quan đồi núi.

☐ Một quốc gia ven biển

☐ Thiên nhiên phân hóa phức tạp, đa dạng.

Quảng cáo

☐ Tất cả các ý trên.

Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam là:

☐ Một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.

☐ Xứ sở của cảnh quan đồi núi.

☐ Một quốc gia ven biển

☐ Thiên nhiên phân hóa phức tạp, đa dạng.

☒ Tất cả các ý trên.