Trang chủ Lớp 9 SBT GDCD lớp 9 Em học tập được gì từ tấm gương của anh Hồ Công...

Em học tập được gì từ tấm gương của anh Hồ Công Dũng ? Anh Hồ Công Dũng là một tấm gương tiêu biểu học tập và...

Anh Hồ Công Dũng là một tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh mà chúng em cần noi theo.. Em học tập được gì từ tấm gương của anh Hồ Công Dũng ? – Bài 1: Chí công vô tư

Em học tập được gì từ tấm gương của anh Hồ Công Dũng ?

Anh Hồ Công Dũng là một tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh mà chúng em cần noi theo. Anh là một người có nhiều đức tính tốt. Trong công việc anh luôn tìm cách giải quyết các công việc một cách nhanh nhất, mà hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí nguồn nhân lực. Trong cuộc sống, anh luôn chính trực, thẳng thắn, hòa đồng, được mọi người quý mến. Chúng em cần học tập và noi theo tấm gương anh Hồ Công Dũng để ngày càng hoàn thiện bản thân cũng như được mọi người quý mến.