Trang chủ Lớp 9 SBT GDCD lớp 9 Nếu em có bạn say mê chơi game, em sẽ nói gì...

Nếu em có bạn say mê chơi game, em sẽ nói gì để bạn ấy không quá say mê, ngăn chặn được nguy cơ trở thành người nghiện...

Nếu em có bạn say mê chơi game, em sẽ khuyên bảo bạn ấy không được quá mải chơi. Nói với bạn ấy tác hại của việc chơi game, gia đình bạn bè thất vọng.. Nếu em có bạn say mê chơi game, em sẽ nói gì để bạn ấy không quá say mê, ngăn chặn được nguy cơ trở thành người nghiện ? – Bài 2: Tự chủ

Nếu em có bạn say mê chơi game, em sẽ nói gì để bạn ấy không quá say mê, ngăn chặn được nguy cơ trở thành người nghiện ?

Nếu em có bạn say mê chơi game, em sẽ khuyên bảo bạn ấy không được quá mải chơi. Nói với bạn ấy tác hại của việc chơi game, gia đình bạn bè thất vọng. Mỗi lần có hoạt động đoàn đội ở trường, em sẽ rủ bạn em cùng tham gia, hướng dẫn cho bạn chơi những hoạt động lành mạnh, tránh sa đà vào chơi game,  tránh được nguy cơ trở thành người nghiện.