Trang chủ Lớp 9 SBT GDCD lớp 9 Việc làm chí công vô tư ở Hồ Công Dũng đã đem...

Việc làm chí công vô tư ở Hồ Công Dũng đã đem lại những lợi ích gì cho Đội của anh? Anh Hồ Công Dũng không những...

Anh Hồ Công Dũng không những là một người chí công vô tư mà còn là người thẳng thắn, chính trực, có bản lĩnh chính trị vững vàng và là một đảng viên gương mẫu. Việc làm chí công vô tư ở Hồ Công Dũng đã đem lại những lợi ích gì cho Đội của anh? – Bài 1: Chí công vô tư

Việc làm chí công vô tư ở anh đã đem lại những lợi ích gì cho Đội của anh ?

Anh Hồ Công Dũng không những là một người chí công vô tư mà còn là người thẳng thắn, chính trực, có bản lĩnh chính trị vững vàng và là một đảng viên gương mẫu. Khi trong Đội có vướng mắc khó khăn, anh luôn là người đứng ra giải quyết, hướng dẫn, giúp đỡ tận tinh cho tùng công chức để giải quyết công việc được nhanh chóng và ổn thoả. Vì thế, trong những năm qua, bản thân anh và Đội đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Anh liên tục đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính tặng bằng khen, nhiều lần được uỷ ban nhân dân Thành phố khen ngợi.