Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Thép xây dựng để lâu ngày bị gỉ...

Chia sẻ
Bài 1 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. + Dao để lâu ngày bị gỉ. Bài: Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Nêu ba ví dụ về đồ vật bị ăn mòn kim loại.

Ba ví dụ về đồ vật bị ăn mòn kim loại:

Quảng cáo

+ Thép xây dựng để lâu ngày bị gỉ

+ Dao để lâu ngày bị gỉ

+ Khung cửa bằng thép để lâu ngày bị gỉ



Chia sẻ