Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 130 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 130 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Chọn câu đúng trong các câu sau :...

Chia sẻ
Bài 1 trang 130 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. D. Cả A và B đều đúng.. Bài: Bài 27. Cacbon

Đề bài

Chọn câu đúng trong các câu sau :

Kim cương là

A. hợp chất của cacbon với kim loại.

B. hợp chất của cacbon với phi kim.

C. là một dạng thù hình của cacbon.

Quảng cáo

D. Cả A và B đều đúng.

Lời giải chi tiết

Kim cương là một dạng hình thù của cacbon

Đáp án C.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...