Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Chu kỳ là dãy các số nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo...

Bài 1 trang 154 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. B. Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên từ tăng dần.. Bài: Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần.

Quảng cáo

B. Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên từ tăng dần.

C. Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng số electron lớp ngoài cùng được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần.

D. Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng số electron lớp ngoài cùng được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần.

Chu kỳ là dãy các số nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần.

Đáp án B.

Quảng cáo