Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Điện tích hạt nhân là 19+...

Chia sẻ
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài: Bài 32. Luyện tập chương 3 : Phi kim – sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 19, chu kì 4, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Hãy cho biết:

a. Cấu tạo nguyên tử của A.

b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.

c. So sánh tính chất của A với các nguyên tố lân cận khác.

a. A có số hiệu nguyên tử là 19. Suy ra:

+ Điện tích hạt nhân là 19+

+ Số electron = 19

+ A là Kali (K)

A là chu kì 4

Quảng cáo

⇒ A có 4 lớp electron

A thuộc nhóm I

⇒ A có 1 electron lớp ngoài cùng

b. A là nguyên tố kim loại

⇒ A có tính chất hóa học của kim loại như tác dụng với phi kim, tác dụng với dung dịch axit, tác dụng với dung dịch muối.

c. Các nguyên tố lân cận của K

 

Tính kim loại:

+ Tính kim loại của K mạnh hơn Na và Ca

+ Tính kim loại của K yếu hơn RbChia sẻ