Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho nước bắp cải tím vão các dung dich khong mau, dung dich chuyén máu nhu hinh 1.25....

Bài 1 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Cho nước bắp cải tím vão các dung dich khong mau, dung dich chuyén máu nhu hinh 1.25. Häy cho biét dung dich não có moi. Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Quảng cáo

Cho nước bắp cải tím vão các dung dich khong mau, dung dich chuyén máu nhu hinh 1.25. Häy cho biét dung dich não có moi truing axit.

Dung dịch nước ngọt, giấm có môi trường axit vì làm nước bắp cải tím chuyển sang màu đỏ.

Quảng cáo