Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Tính chất vật lí nào sau đây không phải của benzen?...

Bài 1 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. A. Chất lỏng không màu.. Bài 39. Benzen (Tài liệu dạy học Hoá học 9)

Tính chất vật lí nào sau đây không phải của benzen?

A. Chất lỏng không màu.

Quảng cáo

B. Nặng hơn nước.

C. Không tan trong nước

D. Hoà tan nhiều chất như dầu ăn, nến, cao su,..

Benzen nhẹ hơn nước \(\Rightarrow\) Phát biểu B sai.

Đáp án B.

Quảng cáo