Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 33 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 33 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Những nhận định nào sau đây về tính chất vật lý của axit sunfuric là...

Bài 1 trang 33 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài 4: Một số axit quan trọng – Axit sunfuric

Những nhận định nào sau đây về tính chất vật lý của axit sunfuric là đúng?

(1 ) Không bay hơi ;

(2) Là chất lỏng, sánh, màu vàng nhạt ;

(3) Nặng gần gấp hai nước (D = 1,83 gam/ml) ;

(4) Là chất lỏng, sánh, không màu ;

Quảng cáo

(5) Tan nhiều trong nước và toả rất nhiều nhiệt ;

(6) Dễ bay hơi ;

A. (1), (3), (4), (5).      B. (2), (3), (4), (6).      C. (2), (3), (4), (5).      D. (1), (2), (3), (4).

Tính chất vật lý của axit sunfuric

+ Chất lỏng, sánh, không màu, nặng gần gấp hai lần nước (D = 1,83 g/cm3 = 1,83 g/ml)

+ Tan nhiều trong nước và tỏa rất nhiều nhiệt. Vì vậy khi pha loãng axit sunfuric đặc phải rót từ từ axit vào cốc nước và khuấy đều (không được làm ngược lại)

Do đó, các nhận định đúng là: (1); (3); (4); (5)

Chọn đáp án A.

Quảng cáo