Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Axit axetic có công thức phân tử là...

Bài 1 trang 55 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 45. Axit Axetic

Axit axetic có công thức phân tử là

Quảng cáo

A. \({C_2}{H_6}O.\)                  B.\({C_2}{H_4}O.\)            

C.\({C_2}{H_4}{O_2}.\)                   \(\)D.\({C_2}{H_6}{O_2}.\)

CH3COOH (axit axetic) có công thức phân tử là C2H4O2.

Đáp án C.

Quảng cáo