Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 59 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 59 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: “Lấy nước rượu cuối cùng trong quá trình nấu rượu cho vào trong bình ...

Bài 1 trang 59 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. “Lấy nước rượu cuối cùng trong quá trình nấu rượu cho vào trong bình (thủy tinh hoặc nhựa) rồi lấy miếng vải sạch bịt lấy miệng. Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen rượu etylic và axit axetic (Tài liệu dạy hoá học 9)

“Lấy nước rượu cuối cùng trong quá trình nấu rượu cho vào trong bình (thủy tinh hoặc nhựa) rồi lấy miếng vải sạch bịt lấy miệng bình. Sau khoảng 4 ngày đến 1 tuần, lấy nắp đậy chặt miệng bình, tránh cho dung dịch trong bình tiếp tục tiếp xúc với oxi”.

Quảng cáo

Hãy giải thích và viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong quá trình trên.

Lấy miếng vải sạch bịt miệng bình rượu là để rượu tiếp xúc với oxi (miếng vải có lỗ nhỏ), khi đó xảy ra phản ứng lên men giấm:

\({C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O\,(men\,giấm)\)

Sau khoảng 4 ngày đến 1 tuần khi nồng độ giấm đạt yêu cầu, ta lấy nắp đậy chặt miệng bình, tránh cho dung dịch tiếp xúc với oxi để cho phản ứng lên men không xảy ra nữa.

Quảng cáo