Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 61 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 61 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Các muối nào sau đây có trong nướe biển?...

Bài 1 trang 61 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. D. Bạc clorua, canxi sunfat, magie clorua.. Bài: Bài 10. Một số muối quan trọng

Các muối nào sau đây có trong nướe biển?

A. Natri clorua, canxi sunfat, magie clorua.

Quảng cáo

B. Natri clorua, canxi cacbonat, magie clorua.

C. Natri clorua, canxi sunfat, chì sunfua

D. Bạc clorua, canxi sunfat, magie clorua.

Nước biển có các muối: Natri clorua, canxi sunfat, magie clorua;…

Chọn đáp án A.

Quảng cáo