Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Nêu thành phần và phân loại các phân bón hoá học trong hình dưới đây:...

Chia sẻ
Bài 1 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Nêu thành phần và phân loại các phân bón hoá học trong hình dưới đây:. Bài: Bài 11. Phân bón hoá học

Đề bài

Nêu thành phần và phân loại các phân bón hoá học trong hình dưới đây:

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Phân đạm, phân lân, phân ure, phân kali là các phân bón hóa học đơn

Kali nitrat, NPK, điamoni photphat là các phân bón hóa học kép

Bo – Kẽm là phân vi lượng

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...