Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau :...

Bài 1 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Lời giải chi tiết Bài 48. Luyện tập : Rượu etylic axit axetic và chất béo

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Rượu etylic có các tính chất hoá học giống axit axetic vì trong phân tử có H của nhóm -OH giống như H trong nhóm -COOH của axit.

Quảng cáo

B. Axit axetic có các tính chất hoá học giống axit clohiđric.

C. Axit axetic là axit yếu.

D. Chất béo tác dụng được với dung dịch kiềm, vậy chất béo có tính axit.

Axit axetic là axit yếu.

Đáp án C.

Quảng cáo