Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cho các phát biểu sau :...

Bài 1 trang 71 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. (2) Dung dịch đường dùng để tiêm vào tĩnh mạch cho bệnh nhân là dung dịch glucozơ 5%.. Bài 50. Glucozơ

Cho các phát biểu sau :

(l) Glucozơ chỉ có trong các bộ phận của thực vật như hoa, quả,..

(2) Dung dịch đường dùng để tiêm vào tĩnh mạch cho bệnh nhân là dung dịch glucozơ 5%.

Quảng cáo

(3) Glucozơ có nhiều nhất trong quả nho chín.

(4) Glucozơ là chất kết tinh màu trắng, dễ tan trong nứơc.

(5) Glucozơ được dùng để tráng gương ruột phích.

A. (1), (2), (3).                     B. (1), (2), (5).

C. (3), (4), (5).                     D. (2), (3), (5).

Đáp án D.

Quảng cáo