Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cách pha nước chanh đá: Lấy nước nguội hoặc  hơi ấm vào li, cho đường vào...

Bài 1 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Cách pha nước chanh đá: Lấy nước nguội hoặc  hơi ấm vào li, cho đường vào khuấy đều, vắt chanh và thêm đá vì đường dễ. Bài 51. Saccarozơ

Hãy chọn cách pha nước chanh đá đúng nhất và giải thích tại sao.

A. Lấy nước mát vào li, cho đường vào khuấy đều, vắt chanh và thêm đá

Quảng cáo

B. Vắt chanh vào li nước, cho đá và cho đường vào khuấy đều.

C. Cho đá vào li nước, vắt chanh và cho đường vào khuấy đều.

D. Lấy nước nguội hoặc hơi ấm vào li, cho đường vào khuấy đều, vắt chanh và thêm đá.

Cách pha nước chanh đá: Lấy nước nguội hoặc  hơi ấm vào li, cho đường vào khuấy đều, vắt chanh và thêm đá vì đường dễ tan trong nước, đặc biệt tan nhiều trong nước nóng.

Chọn D.

Quảng cáo