Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hãy chọn các cụm từ thích hợp sau đây để điền vào chỗ trống:...

Bài 1 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. d. Đồng, nhôm được dùng làm …………….. là do dẫn điện tốt.. Bài: Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Hãy chọn các cụm từ thích hợp sau đây để điền vào chỗ trống:

a. Kim loại vonfram được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có………………….. cao.

b. Bạc, vàng được dùng làm ………………… vì có ánh kim rất đẹp.

c. Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do bền và…………

Quảng cáo

d. Đồng, nhôm được dùng làm …………….. là do dẫn điện tốt.

e. Nhôm được dùng làm dụng cụ nấu bếp là do bên trong không khí và………..

a. Kim loại vonfram được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có nhiệt độ nóng chảy cao.

b. Bạc, vàng được dùng làm đồ trang sức vì có ánh kim rất đẹp.

c. Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do bền và nhẹ

d. Đồng, nhôm được dùng làm dây điện là do dẫn điện tốt.

e. Nhôm được dùng làm dụng cụ nấu bếp là do bên trong không khí và dẫn điện tốt.

Quảng cáo