Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 80 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 80 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Viết các phương trình hoá học cuả các phản ứng xảy ra giữa các cặp...

Bài 1 trang 80 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. b. Đồng + dung dịch bạc nitrat. Bài: Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Viết các phương trình hoá học cuả các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau:

a. Kẽm + axit clohiđric 

Quảng cáo

b. Đồng + dung dịch bạc nitrat

c. Canxi + khí clo. 

d. Natri + lưu huỳnh.

e. Kali + khí oxi

\(\eqalign{
& a.\,\,Zn\,\, + \,\,HCl\,\, \to \,\,ZnC{l_2}\,\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr
& b.\,\,Cu\,\, + \,\,2AgN{O_3}\,\, \to \,\,Cu{(N{O_3})_2}\,\, + \,\,2Ag \cr
& c.\,\,Ca\,\, + \,\,C{l_2}\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}CaC{l_2} \cr
& d.\,\,2Na\,\, + \,\,\,S\xrightarrow{{{t^o}}}\,N{a_2}S \cr
& e.\,4K\, + \,\,{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,2{K_2}O \cr} \)

Quảng cáo