Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 88 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 88 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng...

Bài 1 trang 88 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. 3. Bài: Bài 18: Nhôm

Hãy điền vào bảng sau những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm :

STT

Tính chất của nhôm

Ứng dụng của nhôm

1

 

Làm dây dẫn điện

2

 

Chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa, ….

3

 

Quảng cáo

Làm dụng cụ gia đình : nồi, xoong,…

 

STT

Tính chất của nhôm

Ứng dụng của nhôm

1

Dẫn điện tốt

Làm dây dẫn điện

2

Bền, nhẹ

Chế tạo máy bay, ô tô, xe lửa, ….

3

Dẫn nhiệt tốt

Làm dụng cụ gia đình : nồi, xoong,…

Quảng cáo