Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau...

Bài 1 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. A. Polime là những chất có phân tử khối lớn.. Bài 54. Polime

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau

A. Polime là những chất có phân tử khối lớn.

Quảng cáo

B. Polime là những chất có phân tử khối nhỏ.

C. Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều loại nguyên tử liên kết với nhau tạo nên.

D. Polime là những chất có phân tự khối rât lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

Đáp án D.

Quảng cáo