Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 1 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 1 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: (1) Quặng sắt.  (2) Quặng cromit.        (3) Quặng boxit.          (4) Than...

Chia sẻ
Bài 1 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. C. (1), (4), (7).. Bài: Bài 20. Hợp kim sắt : gang thép

(1) Quặng sắt.  (2) Quặng cromit.        (3) Quặng boxit.          (4) Than cốc

(5) Than đá.                (6) \(CaCO_3\)

 (7) \(SiO_2\)

Những nguyên liệu dùng để luyện gang là:

A. (1), (3), (4), (5). 

B. (1), (3), (5), (7).

C. (1), (4), (7).

D. (1), (4), (6), (7).

Quảng cáo

Nguyên liệu để sản xuất gang là:

+ quặng sắt

+ than cốc

+ \(CaCO_3\)

+ \(SiO_2\)

Vậy chọn đáp án DChia sẻ