Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự có độ hoạt động hoá...

Bài 2 trang 119 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. A. Flo, oxi, clo.                                    . Bài: Bài 25. Tính chất của phi kim

Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự có độ hoạt động hoá học tăng dần là:

A. Flo, oxi, clo.                                    

Quảng cáo

B. Clo, oxi, flo.   

C. Oxi, clo, flo. 

D Clo, flo, oxi.

Độ hoạt động hóa học của phi kim tăng dần là O2, Cl2 và F2

Chọn đáp án C.

Quảng cáo