Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Chọn câu đúng trong các câu sau:...

Bài 2 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài: Bài 27. Cacbon

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và than gỗ.

Quảng cáo

B. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và cacbon vô định hình.

C. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và than hoạt tính.

D. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và than đá.

Các dạng hình thù của cacbon là kim cương, than chì và cacbon vô định hình

Đáp án B.

Quảng cáo