Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 154 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 154 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học...

Chia sẻ
Bài 2 trang 154 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. A. Nhóm là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần.. Bài: Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Đề bài

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

A. Nhóm là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần.

B. Nhóm là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần.

C. Nhóm là dãy các nguyên tố có cùng số electron lớp ngoài cùng được sắp xếp theo chiều của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Quảng cáo

D. Nhóm là dãy các nguyên tố có cùng số electron lớp ngoài cùng được sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần.

Lời giải chi tiết

Nhóm là dãy các nguyên tố có cùng số electron lớp ngoài cùng được sắp xếp theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...