Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 20 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 20 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Nam thực hiện một thí nghiệm phản ứng hoá học hữu cơ. Theo lí thuyết, phản...

Bài 2 trang 20 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài 2: Một số oxit quan trọng

Quảng cáo

Nam thực hiện một thí nghiệm phản ứng hoá học hữu cơ. Theo lí thuyết, phản ứng này sinh ra sản phẩm phụ là hỗn hợp khí cacbonic và sunfurơ. Hỏi Nam đã làm thế nào để nhận biết sự có mặt của khí độc sunfurơ?

Sục hỗn hợp khí vào ống nghiệm có chứa cánh hoa hồng, nếu cánh hoa hồng nhạt màu thì trong hỗn hợp khí mà có khí sunfuro vì có khí sunfuro có tính tẩy màu.

Quảng cáo