Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Một hidrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt ...

Bài 2 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. A. metan.                                B. etilen.. Bài 38. Axetilen (Tài liệu dạy Hoá học 9)

Một hidrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu để hàn cắt kim loại, đó là

Quảng cáo

A. metan.                                B. etilen.

C. axetilen.                              D. etan.

Đèn xì axetilen được dùng để hàn cắt kim loại.

Đáp án C.

Quảng cáo