Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen l...

Bài 2 trang 31 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. C. phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đơn và 3 liên kết đôi.. Bài 39. Benzen (Tài liệu dạy học Hoá học 9)

Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen l

A. phân tử có vòng 6 cạnh.

Quảng cáo

B. phân tử có 3 liên kết đôi.

C. phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đơn và 3 liên kết đôi.

D. phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn.

Trong phân tử benzen, sáu nguyên tử cacbon liên kết với nhau thành vòng sáu cạnh đều, ba cạnh liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.

Đáp án D.

Quảng cáo