Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 33 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 33 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Axit sunfuric được sản xuất một lượng lớn hằng năm do có rất nhiều ứng ...

Bài 2 trang 33 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1.  . Bài 4: Một số axit quan trọng – Axit sunfuric

Axit sunfuric được sản xuất một lượng lớn hằng năm do có rất nhiều ứng dụng trong thực tế. Axit sunfuric có ứng dụng trong những ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Công nghệ thông tin, chế biến dầu mỏ, phân bón, giấy, chất dẻo, luyện kim.

B. Ắc quy, thuốc nổ, tơ sợi, chất dẻo, luyện kim, phân bón, phẩm nhuộm.

Quảng cáo

C. Chất tẩy rửa, sản xuất hoá chất, phẩm nhuộm, công nghệ thông tin, chất dẻo.

D. Ắc quy, thuốc nổ, chế biến dầu mỏ, phẩm nhuộm, thực phẩm, địên tử.

Những ứng dụng của axit sunfuric

 

Các ứng dụng của Axit sunfuric là: ắc quy, thuốc nổ, tơ sợi, chất dẻo, luyện kim, phân bón, phấn nhuộm,…

Đáp án B

Quảng cáo