Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hoá học?...

Bài 2 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. a) Cho đồng vào dung dịch axit sunfuric loãng.. Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Trường hợp nào sau đây xảy ra phản ứng hoá học?

a) Cho đồng vào dung dịch axit sunfuric loãng.

b) Cho miếng nhôm (chưa được cào bề mặt) vào dung dịch axit clohiđric.

c) Sục khí cacbonic vào dung dịch axit clohiđric.

d) Cho đồng vào dung dịch axit sunfuric đặc và đun nóng.

Quảng cáo

e) Cho kết tủa sắt (III) hiđroxit màu đỏ nâu vào dung dịch axit clohiđric.

Viết phương trình hoá học của phản ứng nếu có

a) \(Cu\, + \,{H_2}S{O_{4\,\,}}\text{(loãng)}\,\,\, \to \,\) không phản ứng

b) Al để trong không khí sẽ được bao phủ bởi lớp màng oxit Al2O3 rất mỏng, mịn và bền chắc. Cho miếng nhôm (chưa được cạo bề mặt) vào dung dịch axit clohidric sẽ có các phản ứng sau:

\(\eqalign{
& A{l_2}{O_3}\, + \,6HCl\,\, \to \,\,2AlC{l_3}\, + \,3{H_2}O \cr
& 2Al\,\, + \,\,6HCl\,\, \to \,\,2AlC{l_3}\, + \,3{H_2} \uparrow \cr} \) 

c) \(C{O_2}\, + \,\,HCl\,\, \to \) không phản ứng

d) \(Cu\,\, + \,2{H_2}S{O_4}\,\text{(đặc)}{\,^{}}\,\,CuS{O_4}\, + \,S{O_2} \uparrow \, + \,2{H_2}O\)

e) \(Fe{(OH)_3}\,\, + \,3HCl\,\, \to \,\,FeC{l_3}\,\, + \,3{H_2}O\)