Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Những tính chất vật lí chung của metan, etilen và axetilen là gì?...

Bài 2 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Những tính chất vật lí chung của metan, etilen và axetilen là gì?. Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Quảng cáo

Những tính chất vật lí chung của metan, etilen và axetilen là gì?

Metan, etilen và axetilen đều là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

Quảng cáo