Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 63 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 63 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: nào sau đây đúng?...

Bài 2 trang 63 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 47. Chất béo

Câu nào sau đây đúng?

A. Chất béo tan được trong nước, xăng, dầu hoả.

Quảng cáo

B. Phản ứng thuỷ phân chất béo là phản ứng xà phòng hoá

C. Hỗn hợp muối natri của các chất béo là thành phần chính của xà phòng.

D. Chất béo là este của glixerol.

Đáp án D

Quảng cáo