Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: So sánh % kali của hai loại phân kali clorua và kali sunfat....

Bài 2 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 11. Phân bón hoá học

So sánh % kali của hai loại phân kali clorua và kali sunfat.

Quảng cáo

Ta có:

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
\% {m_{K(KCl)}} = {{39} \over {39 + 35,5}} = 52,53\% \hfill \cr
\% {m_{K({K_2}S{O_4})}} = {{39.2} \over {39.2 + 96}}.100 = 44,83\% \hfill \cr} \right. \cr
& \Rightarrow \% {m_{K(KCl)}} > \% {m_{K({K_2}S{O_4})}} \cr} \)

 

Quảng cáo