Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Dùng khăn tẩm ướt nước vôi trong để che miệng, mũi sẽ hạn chế hít khí cacbonic, ...

Chia sẻ
Bài 2 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết. Bài: Bài 13. Luyện tập chương 1 : các hợp chất vô cơ

Đề bài

Khí thoát ra từ đám cháy chứa cacbonic, sunfuro… Vậy khí thoát ra khỏi đám cháy cần làm gì để hạn chế hít khí từ phía ngoài? Giải thích và viết phương trình hoá học phản ứng xảy ra mà em biết.

Lời giải chi tiết

Dùng khăn tẩm ướt nước vôi trong để che miệng, mũi sẽ hạn chế hít khí cacbonic, sunforo vì:

Quảng cáo

\(\eqalign{
& C{O_2}\,\, + \,\,\,Ca{(OH)_2}\, \to \,\,CaC{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& S{O_2}\,\, + \,\,Ca{(OH)_2}\, \to \,\,CaS{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O \cr} \)

 

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...