Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Khi để đoạn mía lâu trong không khí, đầu đoạn mía có mùi rượu vì saccarozo trong...

Bài 2 trang 75 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Lời giải chi tiết Bài 51. Saccarozơ

Quảng cáo

Hãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu trong không khí, đầu đoạn mía thường có mùi rượu. Viết phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra.

Khi để đoạn mía lâu trong không khí, đầu đoạn mía có mùi rượu vì saccarozo trong mía đã bị thủy phân và lên men rượu:

\(\begin{array}{l}{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O \to {C_6}{H_{12}}{O_6} + {C_6}{H_{12}}{O_6}(enzim)\\Saccarozo\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;glucozo\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;fructozo\\{C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(enzim)\end{array}\)