Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Dưới tác dụng enzim của nước bọt nên tinh bột thủy phân thành đường, do đó...

Bài 2 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Quảng cáo

Vì sao nhai cơm kĩ lại thấy có vị ngọt?

Dưới tác dụng enzim của nước bọt nên tinh bột thủy phân thành đường, do đó nhai cơm kĩ sẽ thấy vị ngọt.

Quảng cáo