Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: c, tác dụng được với dung dịch axit axit sunfuric loãng....

Bài 2 trang 93 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Cho các kim loại sau: đồng, nhôm, sắt, bạc. Cho biết các kim loai nào thoả mãn những tính chất sau. Viết phương trình hoá học. Bài: Bài 19: Sắt

Cho các kim loại sau: đồng, nhôm, sắt, bạc. Cho biết các kim loai nào thoả mãn những tính chất sau. Viết phương trình hoá học minh hoạ.

a. không tan trong dung dich axit clohiđric.

b. không tan trong dung dich kiềm.

c, tác dụng được với dung dịch axit axit sunfuric loãng.

d, đẩy được đồng ra khỏi dung dịch muối đồng.

a. Cu, Ag là các kim loại đứng sau hidro

Quảng cáo

Do đó, Cu, Ag không tác dụng với dung dịch HCl

b. Cu, Fe, Ag không tan trong dung dịch kiềm

c. Fe, Al là các kim loại đứng trước hidro

Do đó, Fe, Al tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng theo các phương trình sau

\(\eqalign{
& Fe\,\, + \,{H_2}S{O_4}\,\,\text{loãng}\,\, \to \,\,FeS{O_4}\,\, + \,\,{H_2} \uparrow \cr
& 2Al\,\,\, + \,3{H_2}S{O_4}\,\,\text{loãng}\,\, \to \,\,A{l_2}{(S{O_4})_3}\,\, + \,\,3{H_2} \uparrow \cr} \) 

d. Fe, Al là các kim loại đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học

Do đó: Fe, Al đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối

Các phương trình hóa học:

\(\eqalign{
& Fe\,\, + \,\,\,CuS{O_4}\,\,\,\, \to \,\,\,FeS{O_4}\,\,\, + \,\,\,Cu \cr
& 2Al\,\, + \,\,\,3CuS{O_4}\,\,\,\, \to \,\,\,A{l_2}{(S{O_4})_3}\,\, + \,\,\,3Cu \cr} \)

 

Quảng cáo