Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 2 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 2 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong sản xuất gang, người ta dùng một loại than vừa có vai trò là nhiêu liệu...

Bài 2 trang 98 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Đáp án D. Bài: Bài 20. Hợp kim sắt : gang thép

Trong sản xuất gang, người ta dùng một loại than vừa có vai trò là nhiêu liệu cung cấp nhiệt cho lò cao, vừa tạo ra chất khử CO, vừa tạo thành phần tử 2-5% C trong gang. Loại than đó là

Quảng cáo

A. than non.                B.than đá.   

C. than gỗ.                  D. than cốc.

Loại than dùng để luyện gang là than cốc

Đáp án D

Quảng cáo