Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hiện nay trên thị trường có nhiều tôn như: tôn lạnh, tôn màu, tôn giả ngói,. ...

Bài 3 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hiện nay trên thị trường có nhiều tôn như: tôn lạnh, tôn màu, tôn giả ngói, Chúng đều được làm từ sắt. Vậy tại sao những tấm tôn này lâu bị gỉ?

Quảng cáo

Tôn là vật liệu được làm từ thép mạ kẽm.

Kẽm để lâu trong không khí sẽ tác dụng với oxi, tạo thành một lớp mỏng kẽm oxit (ZnO) bền, bảo vệ kẽm lâu bị ăn mòn.

Do đó, tôn (thép mạ kẽm) lâu bị gỉ.

Quảng cáo